(Spotify)Brahms: Ett tyskt Requiem – Till ord ur Den Heliga Skrift, Op. 45

choir; Stockholms Domkyrkokör
conductor; Michael Waldenby
piano; Joakim Andersson, Maria Rostotsky
singer; Caroline Gentele(S) Johan Wållberg(B)

hiro
クラオタ歴30数年。 香港在住。 クラシック音楽や映画などについて、日本語紙に時々寄稿しています。